gototopgototop
Почетна страна
21. фебруар 2019. Štampa

 

 

ИСТИЧЕ РОК КОНКУРСА ЗА РЕПУБЛИЧКЕ НАГРАДЕ ЗА 2018.

 

Последњи рок за доставу предлога кандидата - појединаца и организација  за доделу Републичких награда за 2018. је 28.фебруар 2019. године. 

 
29. јануар 2019. Štampa

 

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ РЕПУБЛИЧКИХ НАГРАДА ЗА 2018.

 

У часопису "Актуелности" који је управо достављен свим чланицама Удружења објављен је  КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ РЕПУБЛИЧКИХ НАГРАДА ЗА 2018.

Објављивањем текста Конкурса на сајту Удружења почиње да тече рок од 30 дана до када предлоге треба доставити на адресу Удружења.

И то: на електронску адресу Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli и у штампаној форми на: Удружење стручних радника социјалне заштите Србије са назнаком за КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ РЕПУБЛИЧКИХ НАГРАДА, Марије Бурсаћ 49 Земун - Београд

 

pdf-321  Текст конкурса

 

 

 

 
14. јануар 2019. Štampa

 

ЧЕТВРТ ВЕКА РАДА УДРУЖЕЊА СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ

 

У 2019. години, Удружење стручних радника социјалне заштите Србије обележиће 25 година постојања. Давне 1994. године, на Сабору стручних радника запослених у установама и организацијама социјалне заштите, одржаном у Аранђеловцу у хотелу "Извор", основано је Удружење стручних радника социјалне заштите Србије.
 

Прилика је да се подсетимо разлога који су тадашњу стручну јавност усмерили на формирање и данас кровне организације која окупља све установе у систему социјалне заштите: центре за социјални рад, установе за смештај, центре за породични смештај и усвојење, заводе за васпитање деце и омладине, заводе за социјалну заштиту, центар за трговину људима, локалне организације за пружање услуга социјалне заштите и друге пружаоце услуга из цивилног и приватног сектора.
 

До сада је одржано пет САБОРА социјалне заштите ( последњи на Дивчибарама 2015.) до краја ове календарске године биће организован и 6-ти САБОР на којем ће се изабрати нови сазив Скупштине и других органа и тела Удружења.

 

****

ИЗ АРХИВЕ

РАЗЛОЗИ ЗА ОСНИВАЊЕ УДРУЖЕЊА

Укидањем  фондова за социјалну заштиту, чије је функције преузело ново-формирано Министарство за рад, борачка и социјална питања, и ступањем на снагу Закона о социјалној заштити и обезбеђењу социјалне сигурности грађана 1991. године, узроковане су неке негативне последице у односу на развој и унапређење стручног, аналитичко-информативног и научно-истраживачког рада у области социјалне заштите, социјалне политике и, посебно, стручног социјалног рада. Поменутим Законом, укинути су Заводи за проучавање социјалних проблема у Београду, Новом Саду и Приштини, као и могућност да се послови надзора над стручним радом и пружања стручне помоћи радницима и установама социјалне заштите могу поверити Институту за социјалну политику. Када се зна да су те функције деценијама садржавале око 85% укупних послова Института, онда је, одузимањем ових послова, озбиљно доведено у питање његово даље опстајање, и, коначно, довело до његовог тихог гашења. Годинама је фаворизован административно-правни поступак и управни надзор; престало се са неким видовима перманентног стручног усавршавања радника у области социјалне и породично-правне заштите, путем семинара, саветовања и сл. Престао је да излази часопис „Социјална политика и социјални рад", као једини часопис за теорију и праксу у овој области у Републици Србији. Нису додељиване Републичке награде за посебан допринос развоју и унапређењу социјалне заштите и добровољног социјално-хуманитарног рада у Републици Србији, које је Републички фонд за социјалну заштиту установио још 1967 године. Све више се смањивао број студената који су уписивали и завршавали студије за социјалне раднике, итд.
 

Све ово, по оцени једног броја стручних радника запослених у установама социјалне заштите, условило је стагнацију стручног социјалног рада и дефицитарност професије социјалних радника. Констатовано је и неповољно стање укупног статуса стручних радника запослених у области социјалне и породично-правне заштите, неадекватно вредновање њиховог рада и непостојање готово никаквих могућности за њихово напредовање у служби и у струци.
 

Полазећи од предњих оцена и констатација, покренута је иницијатива за одржавање општег Сабора свих стручних радника запослених у установама социјалне заштите Републике Србије.
 

ПРВИ САБОР,
закључци које је усвојио
и основни програмски задаци Удружења утврђени Статутом
 

Први општи Сабор стручних радника социјалне заштите одржан је 3. и 4. новембра 1994. године у Аранђеловцу. На предлог, унапред изабране Комисије мултидисциплинарног састава, Сабор је усвојио следеће
З а к љ у ч к е:
 

1. Подржана је иницијатива за оснивање Удружења стручних радника социјалне заштите Републике Србије, са седиштем у Београду;

 

2. Дата је пуна подршка захтеву да се обезбеде средства и створе могућности за наставак излажења часописа „Социјална политика и социјални рад";

 

3. Прихваћен је предлог за доношење нове Одлуке о установљавању Републичке награде за област социјалне заштите;

 

4. Исказана је потреба да се обезбеди већи број при упису редовних и ванредних студената на Смеру за социјални рад и социјалну политику при Факултету политичких наука у Београду;

 

5. Подржана је иницијатива да се предложи законско уређење напредовања у струци и служби стручних радника у социјалној заштити, увођењем звања „Самостални стручни сарадник", „Саветник" и сл.;

 

6. Потребно је покренути иницијативу за законско уређење увођења стручног социјалног рада у подручјима и областима где то до сада није учињено, и настојати да се већ донети прописи у овом смислу за здравство, образовање и пред-школско васпитање, потпуније реализују у пракси;

 

7. Да се обнове иницијативе за бенефицирање неких радних места и послова у социјалној заштити;

 

8. Предложити да се Програм рада удружења уврсти у ред организација од тзв. значаја за Републику, чији се програми или делови програма и активности финансирају из буџета Републике или из средстава од игара на срећу.
Другог дана рада Сабор је изабрао Скупштину Удружења која је на својој Првој седници одржаној 5. новембра 1994. године: усвојила Пословник о раду и Привремену Статутарну одлуку, и изабрала: председника Скупштине, Заменика председника, Председништво, Надзорни одбор и Секретара Скупштине. На својој Другој седници, одржаној 13. марта 1995. године у Београду, Скупштина је усвојила: Статут, Одлуку о установљењу друштвеног признања за ванредне доприносе развоју и унапређењу социјалне заштите у Републици Србији; и Правилник о додељивању Републичких награда, изабрана је Комисија за доделу Републичке награде и њен председник. На истој седници, Скупштина је донела и Одлуку о висини годишњег чланског улога установа социјалне заштите.
•    Први Председник Председништва Удружења био је Драган Дугалић, директор ЦСР Краљево
•    Први Председник Скупштине Удружења био је Митар Кресић, директор ГЦ Нови Сад
•    Први заменик Председника Скупштине Удружења био је Љубомир Пејаковић, директор ГЦСР Београд
•    Први Секретар Удружења био  је Др Томислав Крговић
•    Први Председник Комисије за доделу Републичке награде био је Радуле Перовић, директор ЦСР Смедерево
•    Прва Председница Секције здравствених радника са седиштем у Крушевцу била је Стојановић Драгана, главна сестра ГЦ Крушевац
•    Први Председник Секције правника са седиштем у Крагујевцу био је Драгојловић Драгиша, директор ЦСР Крагујевац
•    Први Председник Секције социјалних радника са седиштем у Београду био је Чуровић Миленко, директор Дома “Сремчица“ у Београду
•    Први Председник Секције педагога са седиштем у Новом Саду био је Савески Зоран, ЦСР Нови Сад
•    Прва Председница Секције психолога са седиштем у Београду била је Мр Лидија Козарчанин, ГЦСР Београд
•    Први Председник Секције социолога са седиштем у Приштини био је Сагдати Шанија, Дом за старе Приштина

 

 

 

 

 
5. децембар 2018. Štampa

 

САСТАНАК АКТИВА СОЦИОЛОГА

 

По већ устаљеној динамици и Актив социолога ће се састати у Београду, у простору Републичког завода за социјалну заштиту и то 17. децембра 2018. у понедељак, у 11 сати.

Тема окупљања су припреме за процес извештавања о раду  за годину која је при истеку  и  примена новог концепта-дигитализација извештавања.

 

 

 

 
4. децембар 2018. Štampa

 

ИНИЦИЈАТИВА АКТИВА СОЦИЈАЛНИХ РАДНИКА

 

Секретаријат Актива социјалних радника покреће истраживање положаја социјалних радника и обележја социјалног рада у склопу система социјалне заштите. Концептуализован је нацрт истраживања под радним називом "Професионални идентитет социјалних радника у Србији" којим је предвиђено организовање серије Фокус група. Наведене Фокус групе ће обухватити социјалне раднике из центара за социјални рад, установа за смештај  и пружалаца социјалних услуга.

Поред тога Фокус групе ће укључити и студенте социјалног рада и представнике корисника социјалне заштите.

Прва Фокус група ће се реализовати у Пећинцима, 17. децембра и она ће укључити у рад социјалне раднике центара за социјални рад из општина и градова који припадају Сремском округу.

 

 

 

 
22. новембар 2018. Štampa

 

ОБУКА У СТАРОЈ ПАЗОВИ

 

Удружење ће као носилац ауторских права реализовати, акредитовани програм обуке ’’Поступање ЦСР  У ОРГАНИЗОВАЊУ ПОМОЋИ И ПОДРШКЕ ПОРОДИЦИ У СЛУЧАЈЕВИМА ПОСТОЈАЊА РИЗИКА ОД ИЗМЕШТАЊА ДЕЦЕ".

 

Обука се реализује на позив Центра за социјални  рад  у  Старој Пазови и одржаће се 27.новембра 2018. у просторијама центра.

 

 

 

 
21. новембар 2018. Štampa

 

Часопис "Актуелности" у штампи

 

Двоброј часописа "Актуелности ", 1/2 2018 је управо лекторисан и предат штампарији "Чигоја" на припрему и штампање. Очекује се да часопис буде дистрибуиран чланицама Удружења до краја календарске године.

Поред низа занимљивих текстова, истраживања и анализа о вршњачком насиљу и досадашњим ефектима процеса акредитације програма обуке у овом броју биће објављен КОНКУРС за доделу Републичких награда за 2018. годину и за појединце и за установе.

И овом приликом позивамо сараднике из области социјалне заштите да своје прилоге достављају Редакцији часописа "Актуелности" или на мејл Удружења Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 

 

 
19. новембар 2018. Štampa

 

ПРОМОЦИЈА ПРИРУЧНИКА О СУПЕРВИЗИЈИ У ВЛАСОТИНЦУ

 

У сарадњи са Центром за социјални рад Власотинце, Удружење организује Округли сто "ИЗАЗОВИ СУПЕРВИЗИЈЕ У СОЦИЈАЛНОМ РАДУ". Очекује се учешће супервизора и других стручних радника из Лесковца, Лебана, Сурдулице, Владичиног Хана, Бојника и града домаћина-Власотинца.

Округли сто је заказан за 30. новембар 2018.

Учесницима ће бити представљена најновија публикација Удружења стручних радника социјалне заштите Србије "Приручник -Супервизија у ЦСР", настала као издавачки подухват у сарадњи са Комором социјалне заштите и Факултетом за медије и комуникацију.

 

 

 
6. новембар 2018. Štampa

 

О СУПЕРВИЗИЈИ У ЈАГОДИНИ

 

Удружење у сарадњи са Градским Центром за социјални рад Јагодина, 9. новембра 2018. организује Округли сто "Изазови супервизије у социјалном раду".

Скуп ће се одржати у простору ГЦСР Јагодина и намењен је супервизорима и стручним радницима центара за социјални рад и Центра за породични смештај и усвојење Поморавског округа - Ћуприја, Параћин, Свилајнац, Деспотовац, Рековац, Јагодина.

Биће то прилика да се дискутује о досадашњим искуствима супервизијског процеса, да се укаже на могуће правце даљег развоја супервизије у центрима за социјални рад. На овом скупу биће представљен "Приручник-Супервизија у центрима за социјални рад" чији су издавачи Удружење стручних радника социјалне заштите Србије, Комора социјалне заштите и Факултет за медије и комуникацију. 

 
25. октобар 2018. Štampa

 

УО донео одлуке о висини Републичких награда за 2018.

 

На својој последњој седници одржаној у Књажевцу, Управни одбор је за предстојећи Конкурс за доделу Републичких награда за 2018. (биће расписан до краја текуће године и објављен у часопису "Актуелности" и на сајту Удружења) донео одлуку да висина новчаних износа, за награђене појединце буде:

 • 70.000 динара Прва Републичка награда
 • 50.000 динара Друга Републичка награда
 • 40.000 динара Трећа Републичка награда

 

Разматран је досадашњи ток реализације Стратегије развоја Удружења  и договорено да организација настави са чешћим одржавањем регионалних стручних скупова, као и са даљим јачањем рада и деловања Актива стручних радника, а у функцији јачања капацитета професионалаца и повећања квалитета пружених услуга корисницима.

У састав Скупштине Удружења кооптирани су Петронијевић Гордана, дипл.соц.радник  из Крагујевца (Центар за развој  услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица") и Марковић Нелица дипл.соц.радник (Дом у Сремчици).

 

 

 
19. октобар 2018. Štampa

 

ПРОМОЦИЈА ПРИРУЧНИКА ЗА СУПЕРВИЗИЈУ

 

У склопу традиционалног, Mеђународног  Сајма књига у Београду, 25. октобра са почетком у 15 часова одржаће се промоција публикације "Супервизија у центрима за социјални рад". Промоцију организују Удружење стручних радника социјалне заштите, Комора социјалне заштите и Факултет за медије и комуникацију као суиздавачи наведене публикације, ауторки Бранковић Иве, Шарац Наде и Живанић Светлане.

Промоција Приручника за супервизију у центрима за социјални рад биће одржана у Кули 3, Хала 3А Београдског Сајма, дакле у четвртак, 25.10.2018.

Планирано је да се до краја године одржи низ промоција Приручника за супервизију у општинама и градовима широм Србије.

 

 

 
15. октобар 2018. Štampa

 

СЕДНИЦА УО У КЊАЖЕВЦУ

 

У Заводу за васпитање деце и омладине одржаће се 12. седница Управног одбора Удружења. Поред исцрпног дневног реда, посебан акценат ће бити на евалуацији досадашње примене Стратегије развоја Удружења до 2020. године.

Седници ће поред чланова УО и Председника Скупштине присуствовати и представници Геронтолошког центра и Центра за социјални рад Књажевац.
 

Седница УО ће се одржати 19. октобра 2018. 

 
18. септембар 2018. Štampa

 

Обука у Кули

 

’’ПОСТУПАЊЕ ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ОРГАНИЗОВАЊУ ПОМОЋИ И ПОДРШКЕ ПОРОДИЦИ У СЛУЧАЈЕВИМА ПОСТОЈАЊА РИЗИКА ОД ИЗМЕШТАЊА ДЕЦЕ’’, акредитовани програм обуке биће реализован 25. септембра 2018. у Kули, а наручилац обуке је центар за социјални рад.

Удружење је носилац ауторских права наведеног програма обуке, а тренинг ће реализовати  Маричић Биљана и Нада Шарац.

  
3. јул 2018. Štampa

 

Ускоро Приручник за супервизоре и нови број "Актуелности"

 

У сарадњи са Комором социјалне заштите покренута је иницијатива штампања Приручника за супервизоре, ауторки Бранковић Иве, Шарац Наде и Живанић Светлане. Током лета требало би очекивати да Приручник  за супервизоре (у Центрима за социјални рад) буде одштампан и одмах након тога представљен стручној јавности. Издавачи ове публикације су Удружење стручних радника социјалне заштите Србије и Комора социјалне заштите.

У току је припрема часописа "Актуелности", првог броја у текућој години.

Позивају се стручни радници и стручни сарадници из области да своје радове, анализе, аналитичке извештаје  и сл. доставе на мејл Удружења: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli 

 
13. јун 2018. Štampa

 

АКРЕДИТОВАН ПРОГРАМ ОБУКЕ

 

Одбор за акредитацију је на јучерашњој седници донео Одлуку да се акредитује програм обуке  ’’ПЛАНИРАЊЕ СТАЛНОСТИ У ЦЕНТРИМА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД’’.  Носилац ауторских права је Удружење стручних радника социјалне заштите Србије, а  ауторка је проф др Жегарац Невенка.

Наведени програм обуке је део продуката насталих реализацијом пројекта које је Удружење рееализовало   уз подршку Уницефа, ипа 2013 , "Јачање улоге центра за социјални рад у пружању подршке породицама у ризику од измештања деце".

Након добијања решења од стране Министра ресорног министарства Удружење ће обезбедити да преко 500 учесника који су у периоду пилотирања прошли ову једнодневну обуку добију потврде посредством Републичког завода за социјалну заштиту и тиме обезбеде припадајући број бодова у поступку релиценцирања.

Подсећања ради, наведени програм обуке је имао укупно 28 реализација широм Србије, у периоду 2016-2017. године.

 

 

 
31. мај 2018. Štampa

  

 ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СА САВЕТОВАЊА У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ

 

 ........................... . .       ............................... . ....................... . ............ . . . ................ . . .....................

pdf-321  Презентације...

 

 

 
25. мај 2018. Štampa

 

 

САВЕТОВАЊЕ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ

 

У присуству око 400 учесника, 22. и 23. маја 2018. у Врњачкој Бањи је одржано саветовање "Актуелни тренутак у развоју социјалне заштите". Организатори овог скупа су били Удружење стручних радника социјалне заштите Србије, Асоцијација центара за социјални рад и Комора социјалне заштите.

Скуп је отворио државни секретар Ненад Нерић и истакао значај оваквих сусрета .

Првог дана фокус је био на старатељској заштити, непосредном вршењу старатељства и улози Центра за социјални рад у тим процесима (из угла социјалне заштите  и правосуђа), а представљени су и правци могућих измена Породичног закона. У наставку рада се говорило о односу медија према социјалном раду, из визуре представника система социјалне заштите  и медија.

На крају првог радног дана одржане су Скупштине Удружења стручних радника социјалне заштите и Асоцијације центара за социјални рад.

Други дан ове националне конференције био је усмерен на свечаност доделе Републичких награда за 2017, као и на  измене и допуне Закона о социјалној заштити.

 

 

 
24. мај 2018. Štampa

 

УРУЧЕНЕ РЕПУБЛИЧКЕ НАГРАДЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

 

  

 

У Врњачкој Бањи је, 23. маја 2018.  у склопу веома посећене националне конференације "Актуелни тренутак у развоју социјалне заштите" организовано свечано уручење Републичких награда за 2017. годину.

 

Постхумно, ПОСЕБНУ "ПОВЕЉУ" за укупан допринос развоју социјалне заштите, Удружење је доделило ЛЕЛИ ВЕЉКОВИЋ, сарадници Републичког завода за социјалну заштиту. Ову награду је у Конгресном центру хотела "Цептер" преузео њен син Милан. Уз посебну "ПОВЕЉУ" исплатиће се и новчани износ од 70.000,00 динара.

 

У групацији појединаца Републичке награде за 2017. су добили:

 • ПРВА НАГРАДА "ПОВЕЉА" и финансијски износ од 70.000,00 динара, БЛАГОЈЕВИЋ ВИОЛЕТА, директорка Центра за породични смештај и усвојење Ниш,
 • ДРУГА НАГРАДА "ПОВЕЉА" и финансијски износ од 50.000,00 динара, ПЕТРОНИЈЕВИЋ ГОРДАНА, дипл. социјални радник Центра за развој услуга социјалне заштите  "Кнегиња Милица", Крагујевац.


У групацији установа и организација Републичке награде  за 2017. годину су добили:

 • "ПОВЕЉА" ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД НОВИ ПАЗАР И
 • "ПОВЕЉА" ЗАВОД ЗА ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ КЊАЖЕВАЦ

 

 

 

 
7. мај 2018. Štampa

 

                 СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА И СТРУЧНИ СКУП У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ

                 22 - 23. МАЈ 2018.

 

 

pdf-321    Детаљније...

 

 

 
30. април 2018. Štampa

 Актив социјалних радника

 

 

 

У Геронтолошком центру у Панчеву, на иницијативу колегиница социјалних радница из ГЦ Панчево, одржан је конститутивни састанак Секретаријата Актива социјалних радника. Том приликом усвојен је Пословник о раду Актива, дискутовани неки приоритети деловања и изабрани Председник и два Заменика председника Актива.

 

Састанку је присуствовало 12 чланова од укупно 15 делегираних из свих области социјалне заштите, из центара за социјални рад, из геронтолошких центара, домова за децу и установа за смештај ОСИ.

 

Гајић Живорад је изабран за Председника, а Трбовић Весна и Куриџа Љубица су Заменици Председника.

 

 

 
20. април 2018. Štampa

 ОКРУГЛИ СТО
за стручне раднике на специјализованим пословима

 

У организацији Покрајинског завода за социјалну заштиту у сарадњи са Комором социјалне заштите Србије, у Новом Саду је дана 18.04.2018. године, одржан округли сто за  стручне раднике психотерапеуте и породичне саветнике који поседују лиценцу за обављање специјализованих стручних послова на територији АП Војводине.

Скуп представља наставак активности које су покренуте на претходном скупу, одржаном у Београду. Циљ овог скупа је пружaње подршке стручним радницима на специјализованим пословима, покренуто на основу потреба и иницијатива стручних радника у систему социјалне заштите.

На скупу је било речи о модалитетима и динамици организовања стручне подршке као и начину достизања потребног броја бодова за обнављање поменуте лиценце, према претходно извршеном испитивању стања и евалуације.

Једна од понуђених могућности је повезивање и окупљање ових стручних радника у оквиру Актива нашег Удружења.

 

 

 
13. април 2018. Štampa

 

 

КОНСТИТУИСАЊЕ  АКТИВА СОЦИЈАЛНИХ РАДНИКА

 

У Панчеву ће се 24. априла одржати конситутивни састанак Секретаријата Актива социјалних радника.

Домаћин овог састанка који означава реактивирање рада Актива социјалних радника је Геронтолошки центар у Панчеву.

 

 
10. април 2018. Štampa

 

 

НАЈАВА ОДРЖАВАЊА СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА

 

Редовна, годишња Скупштина Удружења стручних радника социјалне заштите Србије одржаће се у Врњачкој Бањи у склопу одржавања стручног скупа и то 22. и 23. маја 2018. Стручни скуп у организацији нашег Удружења, Асоцијације Центара за социјални рад и Републичког завода за социјалну заштиту биће посвећен актуелним темама у области - старатељска заштита, медији и социјални рад и измене и допуне Закона о социјалној заштити.

Прецизан датум одржавања Скупштине утврдиће се наредних дана и чланови Скупштине ће благовремено добити информацију и позив за седницу.

 

 

 
27. март 2018. Štampa

 

 

Заседали Управни и Надзорни одбор

 

Претходних дана у Београду су одржане седнице, најпре Надзорног одбора, а затим и Управног одбора. Разматрани су Извештај о раду за 2017. Финансијски извештај за 2017. и Програм рада за 2018.

Констатовано је да је Удружење имало веома садржајне активности током претходне године и стабилно укупно пословање.

Обе седнице су представљале и својеврсну најаву скоријег одржавања Скупштине. У овом тренутку може се најавити да је у припреми одржавање стручног скупа у сарадњи са Асоцијацијом центара за социјални рад и Републичким заводом за социјалну заштиту, а као могући термин стручног скупа помиње се крај априла 2018.

Планирано је да се у склопу стручног скупа одржи и редовна, годишња Скупштина Удружења.

 

 

 
12. март 2018. Štampa

 

 

Ускоро седнице Надзорног и Управног одбора

 

У Београду ће се наредне седмице одржати редовни састанци Надзорног и Управног одбора, као увод у припреме за одржавање редовне годишње Скупштине Удружења. У плану је да се Скупштина Удружења организује током априла месеца, када би се одржао и традиционални стручни скуп у партнерству са Асоцијацијом Центара и уз учешће Републичког завода за социјалну заштиту.

 

 

 
8. март 2018. Štampa

 

 

ОДРЖАНИ САСТАНЦИ ПОДРШКЕ ИЗРАДИ ПРАВИЛНИКА О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА

 

У организацији Удружења, а на иницијативу Актива правника у Београду су одржани радни састанци са представницима ресорног министарства у вези израде Правилника о систематизацији послова.

Први састанак је окупио представнике десетак Центара за социјални рад и реализован је у Центру за одојчад,децу и омладину 1. марта 2018. а други састанак је окупио представнике установа за смештај и реализован је 5. марта 2018. у истом амбијенту, Звечанска 7.

 

pdf-321  Преузмите закључке

 

 

 
2. фебруар 2018. Štampa

 

 

У "Актуелностима" објављен Конкурс за доделу Републичких награда за 2017.

 

У управо одштампаном  двоброју стручног часописа"Актуелности" бр. 1-2 2017 који је ових дана дистрибуиран чланицама Удружења расписан је КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ РЕПУБЛИЧКИХ НАГРАДА ЗА 2017. годину. Наведени часопис је презентован стручној јавности  и на управо одржаној конференцји у Нишу, 24. јануара 2018. у хотелу Тами поводом окончања пројекта "Људи који чекају".

Прилика је то да се упуте предлози за награде у обе категорије,групација организација у којој се додељују две "Повеље" и групација појединаца где се додељују три награде : Прва у износу од 70.000 динара, Друга у износу од 50.000 динара и Трећа у износу од 40.000 динара.

Конкурс остаје отворен 30 дана почев од 1. фебруара, а последњи дан трајања Конкурса за доделу Реп. награда за 2017.  је 3. март 2018. до када се могу упућивати предлози.

 

pdf-321  Преузмите текст Конкурса на 102. страни часописа "Актуелности" 1-2 2017

 

 

 

 
25. јануар 2018. Štampa

 

 

ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА У НИШУ

 

Пројекат "Људи који чекају" имао је своју завршну активност, представљање резултата истраживања о положају и потребама осетљивих друштвених група у неразвијеним општинама Србије. У фокусу истраживања биле су 44 општине из групације најнеразвијенијих по критеријумима Министарства финансија, а истраживању се одазвало укупно 35 представника ових општина.

Конференција је одржана у Нишу и присуствовало јој је негде око 90 учесника, представника општина, центара за социјални рад, установа за смештај, цивилног сектора и других позваних учесника, Заводи за социјалну заштиту, Комора социјалне заштите.

Представљена је и публикација настала као продукт овог пројекта а о резултатима истраживања говорили су Маричић Биљана, Благојевић Виолета, Бранковић  Ива и Гајић Живорад .

На овој конференцији свечано су уручене "Повеље" добитницима Републичких награда за 2016. и то: Центру за социјални рад Кула у конкуренцији организација, Милачић Зорану добитнику Прве награде, Радисављевић Светлани добитници Друге награде и Факић Музафери добитници Треће награде  у конкуренцији појединаца.

 

 

 
17. јануар 2018. Štampa

 

                                                     АГЕНДА КОНФЕРЕНЦИЈЕ У НИШУ

 

 

pdf-321    Детаљније...

 

 

 
26. децембар 2017. Štampa

 

 

Завршна конференција пројекта "Људи који чекају"

 

У Нишу ће 24. јануара 2018. године бити одржана конференција на којој ће бити представљени резултати истраживања о положају и потребама маргиналних друштвених група (посебно старих,ОСИ и жена) за социјалном заштитом.

Конференција ће се организовати у хотелу Тами, а формат конференције се ових дана планира са значајним пертнерима, најпре са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарством правде.

Планирано је да се тог дана одржи и свечаност на којој ће бити уручене "Повеље", Републичке награде за 2016. годину.

Очекује се да тада заседа и Управни одбор Удружења.

 

 

 
13. децембар 2017. Štampa

 

 

САСТАНАК АКТИВА СОЦИОЛОГА

 

У Београду је, у простору Републичког завода за социјалну заштиту, 8. децембра одржан састанак Актива социолога који делује при Удружењу. Том приликом разматрани су предстојећи послови на плану праћења и извештавања, као и неки битни аспекти положаја и функционисања социолога унутар система социјалне заштите.

Скупу је присуствовало око тридесетак социолога.

 

 

 
30. новембар 2017. Štampa

 

 

ПРОДУЖЕНО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА "ЉУДИ КОЈИ ЧЕКАЈУ"

 

На захтев пројектног тима Удружења Комисија Министарства правде омогућила је продужетак реализације пројекта до краја јануара 2018. године. То подразумева да ће се предвиђена конференција на којој ће се представити резултати истраживања о положају искључених друштвених група и то: старијих, ОСИ и жена у неразвијеним оптинама Србије одржати у јануару, наредне године.

У току је израда извештаја о истраживању који обухвата квалитативну анализу ставова и исказа са одржаних десет фокус група, као и статистичку анализу демографских и других доступних показатеља о положају и потребама маргинализованих друштвених група.

 

 

 
29. новембар 2017. Štampa

 

 

НОВИ БРОЈ ЧАСОПИСА "СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА"

 

Из штампе је управо изашао часопис "Социјална политика " број 1/2017 као продукт претходно реализованог пројекта "Јачање капацитета сарадника у социјалној заштити" подржаног од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Часопис заједнички издају Удружење стручних радника социјалне заштите Србије и Институт за политичке студије.

Овај број доноси текстове интегрисане у тематски оквир изазова социјалне политике у транзиционим друштвима. Прилоге у овом броју часописа имају колегинице из Македоније, колега из Босне и Херцеговине и неколико аутора са подручја Републике  Србије, а објављени радови третирају проблеме у вези режима дугорочне неге, квалитета управљања јавним расходима у систему социјалне заштите као и и неке теме о  социодемографским факторима од утицаја на запошљавање глувих и наглувих особа.

Часопис ће ускоро бити дистрибуиран чланицама Удружења а доступан је и на сајту.

 

 

 
22. новембар 2017. Štampa

 

 

ОБУКЕ ЗА САРАДНИКЕ У ЦЕНТРИМА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

 

Удружење је као носилац ауторског права акредитованог програма обуке ’’ПОСТУПАЊЕ ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ОРГАНИЗОВАЊУ ПОМОЋИ И ПОДРШКЕ ПОРОДИЦИ У СЛУЧАЈЕВИМА ПОСТОЈАЊА РИЗИКА ОД ИЗМЕШТАЊА ДЕЦЕ’’  одржало тренинг у Суботици и Крушевцу претходних дана.

Наредне седмице исти тренинг ће бити одржан у Лесковцу и Зајечару за стручне раднике из тих региона, а све у сарадњи  и на иницијативу Коморе социјалне заштите.

 

 

 
7. новембар 2017. Štampa

 

 

У току потписивање Протокола о сарадњи са партнерима из Словачке

 

Студијска посета реализована почетком септембра ове године систему социјалне заштите Републике Словачке, резултираће успостављањем формалне сарадње Удружења и Канцеларије Омбудсмана за дечија права.

Протокол о сарадњи омогућиће потписницима размену студијских посета, креирање заједничких пројеката, размену стручне литературе и размену информација од значаја за развој европског модела социјалне политике.

 

 

 
26. октобар 2017. Štampa

 

 

У току формирање Секретаријата Актива социјалних радника

 

На иницијативу неколико социјалних радница/ка, а пре свих колегиница из Геронтолошког центра Панчево одржан је иницијативни састанак у вези покретања рада Актива социјалних радника. Истакнут је низ проблема и изазова са којима се социјални радници суочавају у непосредном раду у области социјалне заштите, како у установама за смештај корисника тако и у центрима за социјални рад. Очекивања су да се кроз Актив социјалних радника дискутује о изазовима праксе са циљем побољшања укупног квалитета социјалног рада и услуга које се пружају у области социјалне заштите.

Формирање Секретаријата Актива социјалних радника планирано је у новембру, а домаћин тог састанка биће Геронтолошки центар Панчево.

 

 

 
24. октобар 2017. Štampa

 

 

Фокус група у Белој Паланци

 

У склопу истраживачког пројекта "Људи који чекају" који реализује Удружење одржано је досада  укупно 9 Фокус група. Три Фокус групе су окупиле на дискусију грађане, представнике старијих (Мали Зворник), особе са инвалидитетом (Дољевац) и незапослене жене (Пријепоље), а осталих 6 Фокус група је окупило представнике центара за социјални рад, локалне самоуправе, црвеног крста и удружења грађана из тридесетак неразвијених општина Србије.

У плану је да се последња Фокус група одржи у Белој Паланци и то 27. октобра 2017. а окупиће представнике јавног живота из Димитровграда, Бабушнице и домаћина састанка.

 

 

 
4. октобар 2017. Štampa

 

 

Реализација пројекта "Људи који чекају"

 

У току су интензивне припреме за спровођење истраживања о положају посебно осетљивих друштвених група у неразвијеним општинама земље и у сеоским срединама, као сегмент пројекта који је је подржан од Министарства правде,односно Владе Републике Србије. У фокусу интересовања су стари, особе са инвалидитетом и жене .

У припреми је организовање десет фокус група које ће се одржати по неразвијеним регионима и то у Брусу, Малом Зворнику, Кучеву, Пријепољу, Опову и још неким локацијама које се управо ових дана одређују. Ове фокус групе ће окупити релевантне представнике из структуре јавног и цивилног сектора-центри за социјални рад, локална самоуправа, удружења грађана и нво, црвени крст, а три фокус групе ће окупити представнике осетљивих друштвених група и то  старих, особа са инвалидитетом и жена.

 

 

 
28. септембар 2017. Štampa

 

ДОНЕТЕ ОДЛУКЕ О РЕПУБЛИЧКИМ НАГРАДАМА ЗА 2016.

 

Комисија за доделу Републичких награда је заседала 27.9.2017. у Београду у просторијама Републичког завода за социјалну заштиту и донела одлуке о добитницима Републичких награда за  допринос у унапређењу социјалне заштите за 2016. годину.


У категорији појединаца награде су добили :

 • Милачић Зоран ,дипл.социјални радник , Директор Центра за заштиту одојчади,деце и омладине Београд добитник је ПРВЕ Републичке награде за 2016.годину,
 • Радисављевић Светлана, дипл.социјална радница , Геронтолошки центар Матарушка Бања добитник је ДРУГЕ Републичке награде за 2016. годину ,
 • Факић Музафера, дипл.педагог , Центар за социјални рад Нови Пазар добитник је ТРЕЋЕ Републичке награде за 2016. годину.

 

У групацији установа и организација Републичку награду за 2016. годину  "ПОВЕЉА" добио је Центар за социјални рад Кула

 

 
20. септембар 2017. Štampa

 

О НЕКИМ ПРАВНИМ ПИТАЊИМА

 

И након формалног окончања пројекта  „Јачање капацитета сарадника у социјалној заштити“, и неколико одржаних панел расправа са представницима правосуђа  о појединим правним питањима која су означена као "полемична или нејасна" у пракси  из домена улоге цср као органа старатељства, настављен је рад  успостављене експертске групе (представници правосуђа и чланови Актива правника  ). Том приликом анализирана су  и обрађена  нека појединачна питања пристигла од стране ЦСР  и формулисани одговори који могу послужити као оријентир у непосредном раду.

 

pdf-321    Детаљније...

 

 

 

 

 
14. септембар 2017. Štampa

 

ЗАКАЗАНА СЕДНИЦА УО И КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ РЕПУБЛИЧКИХ НАГРАДА

 

Крајем септембра, тачније 27.9.2017. у Београду у простору РЗСЗ одржаће се 8. седница УО Удружења чији ће дневни ред бити усмерен на анализу реализације програмских активности (међународна сарадња и искуства из студијске посете систему соц.заштите у Словачкој, правила и услови  реализације акредитованог програма обуке,  ниво уплата првог дела чланарине за текућу годину.) и планирање активности за наредну годину.

Истог дана одржаће се и седница Комисије за доделу Републичких награда која ће разматрати пристигле предлоге на конкурсу за 2016. годину. И овај састанак ће бити одржан у просторијама РЗСЗ, Теразије 34.

 

 

 
29. август 2017. Štampa

 

ИНИЦИЈАТИВА УДРУЖЕЊА

 

Након завршетка пројекта "Јачање капацитета сарадника у социјалној заштити“ који је био карактеристичан по оствареној сарадњи са представницима правосуђа анализирана су нека отворена правна питања која се тичу процесног положаја ЦСР у поступцима пред судовима.

С тим у вези Удружење је ових дана званично покренуло иницијативу преко Основног суда у Трстенику о потреби заузимања  правних ставова по неким спорним питањима и то:

 • Да ли у судским поступцима за накнаду штете по основу одговорности за другог, ради одлучивања о тужбеном захтеву Суд треба да примењује принцип објективне одговорности или принцип претпостављене кривице?
 • Да ли је правилно поступање суда када у судским поступцима, у вези датог налаза и стручног мишљења Центра за социјални рад, позива и саслушава као сведока радника који је учествао у изради тог налаза и стручног мишљења?
 • Да ли у судским поступцима у којима се као иницијатор поступка (тужилац, преглагач) појављује Центар за социјални рад, трошкови извођења доказа чије је извођење предложио Центар за социјални рад – треба да падају на терет буџетских средстава суда? Да ли је неопходно да предлог да трошкови извођења предложених доказа падају на терет буџетских средстава суда, и формално буде постављен у иницијалном акту?
 • Шта се подразумева под виђањем детета у контролисаним условима? Да ли Центар за социјални рад може предложити суду да један од родитеља уопште не виђа дете – уколико оцени да је то у складу са најбољим интересом детета?
 • Ко процењује да ли је дете способно да формира сопствено мишљење, и на који начин  - да ли то чини Суд или други орган пред којим се води поступак, или привремени, односно колизијски старатељ детета, и да ли се ради о њиховој слободној процени, односно слободном уверењу?
 • Како суд треба да поступи када је налаз и стручно мишљење Центра за социјални рад у супротности са мишљењем детета које је старије од 10 година?
 • Како права и интереси детета могу бити заштићени у ситуацији када суд (или други орган поступка), очигледно погрешно (самовољно) процени да дететово мишљење није у његовом најбољем интересу, а лице које заступа дете и за којег постоји процена суда да правилно заступа дете - не користи право на жалбу, односно не предузима процесна овлашћења да заштити права и интересе детета?

 

 

 
28. јул 2017. Štampa

 

Часопис "Актуелности" у припреми

 

Двоброј стручног часописа "Актуелности" 1-2 /2017 је у припреми, а у плану је да се пред стручном јавношћу појави током септембра.

Подсећамо заинтересоване колеге и колегинице да своје прилоге и саопштења, извештаје или анализе доставе Удружењу на мејл Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli или поштом на адресу Удружења, Београд - Земун, Марије Бурсаћ 49.

 

 

 
24. јул 2017. Štampa

 

Окончан Конкурс за доделу Републичких награда за 2016.

 

На расписан Јавни Конкурс за доделу Републичке награде за ванредни допринос развоју система социјалне заштите, за претходну 2016. годину пристигли су предлози и у категорији установа и организација, као и у категорији појединаца.

Комисија за доделу Републичких награда ће почетком септембра разматрати и донети одлуке о добитницима, а предложена су три појединца и једна установа из система социјалне заштите.

 

 

 
19. јул 2017. Štampa

 

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА

 

Удружење је 14. јула  потписало уговор са Министарством правде о почетку рада на реализацији пројекта "Људи који чекају  --  потребе и изазови угрожених група из неразвијених и девастираних подручја за социјалном заштитом ".

Реч је о средствима  прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења, а Решењем Владе РС подржана је реализација пројекта који су сачинили стручњаци из Удружења .

Пројекат  предвиђа спровођење истраживања положаја и потреба вишеструко угрожених група која живе изван урбаних центара, у сеоским, најчешће недовољно развијеним и девастираним подручјима са посебним акцентом на угрожене  жене , особе са инвaлидитeтом и стара лица.

Пројекат траје до краја текуће године, до 31. децембра 2017.

 

 

 
15. јул 2017. Štampa

 

ЗАКЉУЧЦИ СА САСТАНКА У ЈАГОДИНИ

 

У Јагодини је дана 10.07.2017. године одржан састанак председника скупштине и УО Асоцијације центара за социјални рад Србије, председника скупштине и овлашћеног представника УО Удружења стручних радника социјалне заштите Србије, директора и секретара Коморе социјалне заштите Србије, председника Синдиката запослених у социјалној заштити Републике Србије и секретара Новог синдиката социјалне заштите Србије, и са следећим питањима на дневном реду састанка...

 

pdf-321    Детаљније...

 

 

 

 
23. јун 2017. Štampa

 

СЕДНИЦА УО У СОМБОРУ

 

Састанак УО одржаће се 30. јуна у Сомбору, а домаћин ће бити Дом за децу "Мика Антић". Биће то прилика да се анализирају достигнућа пројеката који се управо завршавају истеком текућег месеца. Посебно ће се представити резултати пројекта ИПА 2013 намењених јачању примене дечјих права кроз развој система правосуђа и социјалне заштите, а Удружење је као стратешки партнер УНИЦЕФа  реализовало посебан пројекат  у трајању од две године  "Јачање улоге социјалне заштите у пружању подршке породицама у ризику од измештања деце".

У овом тренутку Удружење окончава још два пројекта и то ТЕМПУС и пројекат подржан од стране ресорног министарства из прошле године „Јачање капацитета сарадника у социјалној заштити“.

Седница ће бити усмерена и на реализацију скоро усвојеног (на Скупштини одржаној на Дивчибарама у мају 2017.) документа Стратешког развоја Удружења за период до 2020. а биће разматрана и нека актуелна текућа питања везана за Програм рада за 2017. годину.

 

 

 
19. јун 2017. Štampa

 

ИСТИЧЕ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ РЕПУБЛИЧКИХ НАГРАДА ЗА 2016.

 

Подсећамо заинтересоване да до 26. јуна 2017. могу предложити истакнуте појединце и установе и организације за једну од три Републичке награде у групацији појединаца и за две у категорији установа социјалне заштите.

У двоброју часописа "Актуелности", 3-4 за 2016. годину можете проучити конкурсну процедуру и критеријуме неопходне за упућивање предлога за доделу Републичких награда за ванредне доприносе за 2016. годину.

Двоброј поменутог часописа "Актуелности" налази се управо на интернет страници Удружења у рубрици издаваштво.

 

 

 
12. јун 2017. Štampa

 

ОДЈЕЦИ СА ДИВЧИБАРА

 

Након расправе на Дивчибарама, на стручном скупу одржаном (31. мај до 1. јун 2017. у организацији Удружења стручних радника соц.заштите и Асоцијације центара за социјални рад ) а , у вези садржине и форме мишљења дежурног радника Центра за социјални рад за случај да полицијски службеник затражи мишљење ради израде процене ризика у поводу пријаве насиља у породици,а након консултација са стручњацима из Правосуђа неформално је заузет став  да:

-дежурни стручни радник на захтев полицијског службеника за доставу мишљења, пре доставе мишљења треба да изврши увид у електронску базу података Центра за социјални рад  и мејлом или поруком са службеног мобилног телефона обавести полицијског службеника да се именовани за кога се тражи мишљење, не налази у бази података Центра или да се налази евидентиран као, примера ради: насилник, корисник новчане социјалне помоћи, као странка у бракоразводном поступку и др.

Било би пожељно да у почетку примене Закона о спречавању насиља у породици дежурни радник Центра буде радник са знањем из ове проблематике.

Тим стручњака из система социјалне заштите и правосуђа (окупљен у оквиру реализације пројекта Удружења „Јачање капацитета сарадника у социјалној заштити“) сматра да би било упутно одговарајућим Упутством или инструкцијом накнадно дефинисати процедуру и садржај „мишљења“ које полицијски службеник може затражити од представника органа старатељства у ситуацији пријаве могућег насиља у породици,а у склопу примене Закона о спречавању насиља у породици.

 

 

 
29. maj 2017. Štampa

 

ТРЕНИНЗИ У БЕОГРАДУ И НОВОМ ПАЗАРУ

 

Акредитовани програм за који је приспело и Решење надлежног министарства ’’ПОСТУПАЊЕ ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ОРГАНИЗОВАЊУ ПОМОЋИ И ПОДРШКЕ ПОРОДИЦИ У СЛУЧАЈЕВИМА ПОСТОЈАЊА РИЗИКА ОД ИЗМЕШТАЊА ДЕЦЕ’’ биће реализован почетком јуна месеца, у Новом Пазару за регион, као и три реализације у Београду.

Ускоро ће учесницима овог акредитованог програма почети да пристижу и потврде које ће издати РЗСЗ у склопу својих овлашћења. Ради се о тренинзима који су реализовани с краја 2015. и током 2016. а које је похађало више од 400 учесника.

Одбору за акредитацију упућен је у поступак акредитације и програм обуке "Планирање сталности у центрима за социјални рад", а и овде се удружење појављује као подносилац и као носиоц ауторских права на програму.  

 

 

 
<< Početak < Prethodna 1 2 Sledeća > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Издвајамо

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner